БУЛДРУУ II
/ хөгжим /

Дархад ардын шагшуургат хөгжмийн зэмсгийн нэр.

Ижил үг:

БУЛДРУУ I