БУЛЖИХ

Үе гишүү нь гажиж гэмтэх: мөр булжих (мөр үеэрээ мултарч гэмтэх), шагай булжих дэлгэрэнгүй...

мөр булжих мөр үеэрээ мултарч гэмтэх
шагай булжих шагай үеэрээ мултрах