БУЛДУУР

Газрын хөрсийг тэгшлэн хатууруулах багаж.