БУЛЖААХ

Үе гишүүг нь гажааж гэмтээх: хөлөө булжаах (хөлийн үеийг гэмтээх).