БУЛДРУУ I

Хавдаж булуу, булцруу болсон нь - Нүүр нь цус болж хоёр нүд нь булдруу болон хавдсан байв. дэлгэрэнгүй... булдруу тогтох (булуу үүсэх);


2. Адруу, будруу: булдруутай газар (энхэл донхол газар);
3. Харвисны дотоодод тогтсон бэржгэр мах;
4. Модны ур цулцан;
5. Олон жижиг дов толгод бүхий бартаатай сархиаг газар - Дугтраа хүрнийг минь зовоодог, дунгийн хэдэн булдруу. ААЗ.

булдруу тогтох булуу үүсэх
булдруутай газар адруутай газар
Ижил үг:

БУЛДРУУ II