БУЛДРУУТАХ

Булцруутай болох, овон товон үүсэх, булдруу тогтох: булдруутан хавдах (булуу тогтон хавдах) - дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.