АА ЛАМ АА

1. хөөрүү хүнийг дооглох, үл тоомсорлох аялга; 2.айж цочих аялга;