АА ХӨ

Нөхөр гэргий, үе зуураа харилцан дуудах  аялга