АШУУ I

Хурдан хөлөг морь, ажнай

Ижил үг:

АШУУ II