АЛАЧУГА
/ хуучирсан /

Хөдөө хээр авч явах нэгэн зүйл нүүдлийн авсаар орон гэр