АА УУ

 1. нялх хүүхдийг бүүвэйлэх аялга. 2.нялх хүүхэд хэлд ороход гаргах аялга, аа уу гэж байж хэлд ордог, а э гэж байж үсэгт ордог