айлтгал бичиг

хууль ёсоор тогтмол мэдүүлэн дэвшүүлдэг албан бичиг