агаарын өндөр дарцат тойрог

агаарын дарц нь эргэн тойрноосоо их байдаг газар орон. Ийм оронд ердөө агаар доошилж, агаар мандлын доод давхаргаар гадагшаа урсдаг бөгөөд цаг дэлгэрэнгүй...