ажил хийвэл ам томдоно

ажил хөдөлмөр хийж байж гэдэс цатгалан, мөр бүтэн явна гэсэн санаа