зургаан яс модтой хаалга

зургаан яс модонд хатавч, цонх тааруулсан хаалга