айлтгал айлдах

онгод тэнгэрүүдээс бөөгөөр дамжуулан сүсэгтэнд хандаж чиглэл зорилгыг нь тодорхойлох