АГЕНТЛАГ

1. Захиргааны төв байгууллагын нэгж, орон нутаг дахь салбар, төлөөлөгчийн газар: гадаад худалдааны дэлгэрэнгүй... (гадаад худалдааны төлөөлөгчийн газар);


2. Гадаад, дотоодын мэдээ солилцох албан газар, хэвлэл мэдээллийн байгууллага: гадаад мэдээний агентлаг (хэвлэл мэдээллийн дэлгэрэнгүй...
гадаад худалдааны агентлаг гадаад худалдааны төлөөлөгчийн газар
гадаад мэдээний агентлаг

хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гадаад мэдээний газар

улс төр мэдээллийн агентлаг улс төр, мэдээллийн газар