гадаад худалдааны агентлаг
гадаад худалдааны төлөөлөгчийн газар