гадаад мэдээний агентлаг

хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гадаад мэдээний газар