АГДЛУУЛАХ

Уяулах, хүлүүлэх: Аргамжаатай хоносон морь нь чөдөрт агдлуулсан биеийнхээ чилээг гарган суниав. дэлгэрэнгүй...