АГДРУУ

Яр, булдруу: агдруутай мод (яртай мод) - Алтан хаалганы чинь өмнө хүрээд ирэхэд, агдруутай модоор дэлгэрэнгүй... ААЗ.