АГЕНТ

1. Албан байгууллагын тусгай үүрэг даалгаврыг биелүүлэх итгэмжит төлөөлөгч, гүйцэтгэгч этгээд;


2. [хуучирсан] Худалдааны байгууллагын хамгийн бага нэгж: агентаас бараа авах (худалдааны салбар цэгээс бараа авах), Агентаас цай, гурил авч дэлгэрэнгүй... С.Бадраа. Амьдрал;

3. Мөнхүү нэгжид ажилладаг хүн;
4. Тагнуулч.