ад болох

зохисгүй муу явдал, хэрэг үйлдсэний улмаас бусдад муу хэлүүлэн шоовдорлогдож явах