хоол болох
а. Хоол боловсрох; б. Хоол сайн шингэх; в. [шилжсэн] Бусдын амны зууш болох