талтай болох

а. Олон түмэн нааштай болох; б. Танил талтай болох