хөл болох

а. Дайн дажин, үймээн түйвээн үүсэж дэгдэх; б. Үйл үйлдвэр хийхийн тулд ихэд бэлтгэж ихээхэн хүч хөдөлмөр гаргах; в. Ихэд хүндлэн дайлж цайлах