сүйд болох

а. Гамшиг хохирол учрах; б. Сайн, муу зүйлийн аль нэг нь тохиолдож сүрхий хөл болох