нүд болох

а. Замчлах; б. Олны өмнө шившгээ дэлгэх