хулгайч болох

хүний юм ёс бусаар өөртөө авдаг муу зуршил тогтох