бараа болох

а. Ихсийг дагаж үйлчлэн явах; б. Хамтдаа явах