хэнхэг болох

а. Хэтэрхий хоолонцор болох; б. Ямарваа юманд хэтэрхий дурлах