сайн болох

а. Сайдах; б. Сайжрах; в. [шилж] Дурлах