болсон идээнээс бүү зайл, болох болохгүй хүний үгэнд бүү ор

дотроо бодолтой, дороо суурьтай яв гэсэн санаа