данс бодох

а. Дансанд бүхий баримтыг тулгах, нийлүүлэх; б. Хуучны өр авлага цэгцлэх; в. [шилжсэн] Урьдын хорслын хариуг авах, дэлгэрэнгүй...