юм бодох
а. Элдвийг эргэцүүлэх; б. [шилжсэн] Сэтгэлд сэв суух