БИНТ III:

бинт сойвон (хутагт хувилгаадын шадар бараа бологч) - Тэгээд дээгүүр доогуур гүйж бинт Данигайд мөнгө бэлэг баахныг өгч Богдод дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.

Ижил үг:

БИНТ I

БИНТ II

БИНТ IV