АЛЬХАДАХ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад 1. Алгадах, таших - Хүүхэд альхадаж болохгүй;


2. Алгаар эрчлэн томох.