АМСУУР II
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Бүдүүн бөгөөд урт - Амсуур сүүлтэй борыг архлан тавлаад уналаа би, Айлын олон та нартайгаа амраг дэлгэрэнгүй...Лүнтү. Ойрад аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

АМСУУР I