ШҮҮМЭГ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Аарцны таар: шүүмэгтэй аарц (таартай аарц).

Ижил үг:

ШҮҮМЭГ I

ШҮҮМЭГ II