ШҮҮР III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цагаан мод - Шүүр эрж олсон хүн өөрсдийнхөдтөө дамжуулсаар, өөрийнхөө талын шургаагийн узуурыг дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ШҮҮР I

ШҮҮР II