ШӨЛӨГ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Залуу, идэр: шөлөг залуу (идэр залуу) - Шөлөг залуу насандаа сураач цааш нь дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ШӨЛӨГ I