ШУХАТРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Улангасан зүтгэх: олз омгийн хойноос шухатрах (олз омгийн хойноос улангасан дэлгэрэнгүй...