ШУУДАХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шорвогдох - Шөлтэй хоолны давс нь шуудвал маарилд боосон тутарга хийж чанавал шорвог нь дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ШУУДАХ I