ШОР VI
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үйл лай, тотгор, эз - Шор үзээгүй бол жаргалын амтыг мэдэхгүй. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШОР I

ШОР II

ШОР III

ШОР IV

ШОР V