ШӨВҮҮГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Соруул: гаансны шөвүүг (гаансны соруул), хаш чулуун шөвүүг (хаш дэлгэрэнгүй...