ШОРТОО
/ нутгийн аялгуу /

[буриад аялгуу] (шортоо) 1. Дэмий, хоосон - Ярьсаар шортоо хоосон хоцрох нь; 2. Ялгаагүй, адилхан - Үнэ мэдэхгүй хүнд үнэг булга шортоо; 3. Хохиндоо: шортоо үлдэх (хохиндоо үлдэх) [Г.Гантогтох. БAT].