ШОР II

1. Юмыг хатгах, сүлбэх хэрэгсэл - Шоронд хатгуулсан юм шиг юунд өндөлзөөд яараад байсан юм. дэлгэрэнгүй... шор мод (хатгах, сүлбэх жижиг мод), шор төмөр (шорлог хийх төмөр), *шор мултлах (аян жингийн ажил шувтрах) - Би аймаг, сумын хооронд аян жингийн мөр хөөж, хаврын сүүл сард сая шор мулталж, сул хүн болов. Б.Чойндон. Галбын говьд;


2. Юмны хурц нарийн үзүүр.

шор мод хатгах, сүлбэх жижиг мод
шор төмөр шорлог хийх төмөр
шор мултлах аян жингийн ажил шувтрах
Ижил үг:

ШОР I

ШОР III

ШОР IV

ШОР V

ШОР VI

Сүлбэх, зангилаа тайлах зэрэгт ашигладаг гөрөөсний шовх эвэр

шороор зангилаа тайлах

Зочин 2015-05-26 08:31:30