ШАШИХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Чалчих: элдвээр шаших (элдвээр чалчих), олныг шаших (олныг чалчих), шавайгаа ханатал дэлгэрэнгүй... (шавайгаа ханатал чалчих).

Ижил үг:

ШАШИХ I