ШОЛМОРОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Адлах, ганирах, нохойрох - Шолморсон хүн дээ. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...