ШАРХУУ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цааргалуу: шархуу зан (цааргалуу зан).

Ижил үг:

ШАРХУУ I